ตัวอย่างบัตร VISITOR สำหรับผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทฯ

หจก.พรพิทักษ์ อินเตอร์ กรุ๊ป

 
ย้อนกลับ............................................การสร้างขวัญและกำลังใจประโยชน์ใบเสนอราคาสถานที่ตั้งการแต่งกาย รปภ.ข้อเปรียบเทียบการฝึกอบรมการมอบหมายหน้าที่หน้าที่ของสายตรวจการสร้างขวัญและกำลังใจการชดใช้ค่าสูญหายการจัดกำลังพลประเภทของสถานบริการการปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานตัวอย่างรายงานเหตุการณ์ประจำวันตัวอย่างบัตร VISITORตัวอย่างใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกวัตถุประสงค์และหลักในการบริหารรูปแบบแผนงานระเบียบ  หจก.  พรพิทักษ์  การปฏิบัติหน้าที่ตัวอย่างจ้างสัญญาว่าทีมงานแผนงานและการวางแผนการติดตามผลผู้ดูแลระบบ

ตัวอย่างบัตร VISITOR สำหรับผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทฯ

 
VISITOR
 
 
 


 
 
บัตรผ่านเข้า - ออก
บุคคลภายนนอก
หจก. พรพิทักษ์ อินเตอร์ กรุ๊ป
100/39  ม. 11 ถ.พุทธมณฑล สาย4  ต.อ้อมน้อย
อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร 0-2420-5035 , 08-6366-1558
(กรุณาเก็บบัตรนี้ไว้กับตัวท่านตลอดเวลาขณะอยู่ในบริษัทฯ)